Szkolenia BHP – Gliwice

Chcemy zaoferować naszym Klientom z terenu Gliwic i okolic profesjonalne szkolenia i usługi BHP w atrakcyjnych cenach. Profesjonalność naszej Firmy gwarantuje, że przeprowadzone szkolenia i usługi zostaną wykonane zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów.

W ramach świadczenia usług proponujemy Państwu:

 • szkolenia wstępne i okresowe BHP
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego
 • udział w opracowywaniu instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP
 • udział w dochodzeniach powypadkowych
 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu BHP
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udział w badaniach środowiskowych
 • pomoc w dochodzeniach pokontrolnych organów PIP i PIS
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP

Mamy nadzieję, że poziom i jakość oferowanych przez nas usług spełni Państwa oczekiwania i przyczyni się do rozwoju Firmy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.